Dobrý den,

nacházíte se na www stránkách Železnorudského smíšeného pěveckého sboru,
od jehož založení uplynulo víc než 10 let. Za tu dobu se má určitě čím pochlubit.
Sbormistrem a zakladatelem je železnorudský rodák, výborný muzikant, skladatel
i pedagog Martin Červenka. Korepetitorkou sboru je prof. Věra Müllerová.
Sbor má aktuálně 25 - 30 zpěváků. Sborový repertoár je velmi bohatý a rozmanitý.
Žánrově se sbor nijak nevyhraňuje a zpívá písně duchovní i světské od středověku
až po soudobou hudbu. Repertoár tvoří i skladby lidové, nejčastěji v úpravách od
skladatelů z 20. století, spirituály i moderní písně. Sbor samozřejmě zpívá i autorské
skladby sbormistra Martina Červenky.

Má každoročně kolem dvaceti koncertů a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Vystupoval např. v italském Aldenu, v anglickém Bathu, rakouském Bad Radkersburgu,
slovinské Murské Sobotě, švýcarském Zernezu a dalších místech. Nejčastěji ale sbor
vystupuje v  sousedním Bavorsku. Část členů odsud také pochází.

Sbor spolupracuje s celou řadou dalších sborů např. klatovským Šumavanem, sušickým
Svatoborem či Komorním sborem českých muzikantů. Podílel se i na tak rozsáhlých
projektech jako Dvořákově "Te Deu" či "Svatební košili".

Sbor se pravidelně účastní nejrůznějších sborových festivalů - Plzeňského notování,
mezinárodního festivalu Musica Sacra, či Evropského festivalu duchovní hudby
Šumava-Bayerischer Wald.